Przejdź do treści

Polityka Prywatności naszego fanpage na Facebook

Polityka prywatności fanpage Facebook 

Przeznaczona dla użytkowników Facebooka, przede wszystkim dla fanów fanpage’a ARBOR BHP w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

§ 1 Administrator danych osobowych

ARBOR BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sławkowie, pod adresem ul. Niwa 70, 41-260 Sławków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000874393, NIP 6252476082, nr REGON 38775932800000, kapitał zakładowy 100000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@arborbhp.com lub telefonicznie 515-552-592

§ 2 Wyjaśnienie użytych pojęć

Fanpage ARBOR BHP – fanpage firmy ARBOR BHP SP. Z O. O. na portalu Facebook,

Polityka – niniejszy dokument

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie zbierane przez nas dane osobowe na Fanpage ARBOR BHP przetwarzamy jako Administrator danych osobowych zgodnie z RODO. Należy zaznaczyć, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Na podstawie zawartej z nim umowy, która uprawnia Cię do korzystania z Facebook. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne mające na celu zapobieganie pozyskiwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach Fanpage ARBOR BHP. Facebook również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktuj się z Facebook.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 • Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FACEBOOK, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

 • Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.www.uodo.gov.pl

§ 5 Anonimowość

Nie ma możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 6 Miejsce opublikowania niniejszej polityki prywatności.

Polityka znajduje się na naszej stronie https://arborbhp.com/polityka-prywatnosci-naszego-fanpage-na-facebook/ oraz podany jest do niej odnośnik na Fanpage ARBOB BHP.

§ 7 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości do nas skierowane;
 • prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 • udostępnianie naszych postów;
 • informowaniu o naszych usługach oraz naszej firmie w postach na fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Facebooka,
 • badaniom statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

Czy podanie danych jest konieczne?

Jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeśli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

• identyfikator Facebooka (najczęściej jest to imię i nazwisko, nie jest przez nas weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

• zdjęcie profilowe;

• inne zdjęcia (mogące przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne.

• treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest odpowiedź na wiadomości i komentarze, publikowanie postów, informowanie o naszych usługach i o naszej firmie, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

Komu przekazujemy dane?

Facebook Ireland Ltd.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz przedawnienia roszczeń
 • obserwowania Fanpage’a.