Przejdź do treści

PARTNERZY

Nasi Partnerzy:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Firma specjalizująca się w sprzedaży pojazdów terenowych m.in. Quadów, Crossów. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu zyskała zwolenników na terenie całego kraju. Firma również organizuje eventów quadowych oraz motorowodnych. 

Firma specjalizująca się w specjalistycznych szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków, ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy. Firma przeprowadza szkolenia na terenie całego kraju

Jesteśmy stowarzyszeniem ratowników wodnych, doświadczonych latami pracy nad akwenami w różnych zakątkach świata, którzy obrali sobie ratownictwo jako sposób na życie. Naszym celem, jest stworzenie profesjonalnej organizacji, umożliwiającej łączenie pracy z podróżowaniem. Aby móc promować kulturę bałtyckiego ratownictwa i nieść pomoc na całym świecie, organizujemy projekty umożliwiające zdobywanie doświadczenia w takich krajach jak USA, Bułgaria czy Kostaryka. Za punkt honoru obraliśmy cel zostania jednym z najbardziej profesjonalnych podmiotów ratownictwa wodnego, który poprzez aktywne działania, codzienną pracę i edukację walczy z globalnym problemem utonięć – jednej z najczęstszych przyczyn śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowie do jej zadań należy:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, wypadkom innym nieszczęśliwym zdarzeniom spowodowanym stanami zagrożenia zdrowia lub życia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w miejscu realnego zagrożenia życia i zdrowia społeczeństwa, w szczególności podczas klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków masowych

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza – Śródmieście grupa Ratownictwa Medycznego ma w celach:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, wypadkom innym nieszczęśliwym zdarzeniom spowodowanym stanami zagrożenia zdrowia lub życia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w miejscu realnego zagrożenia życia i zdrowia społeczeństwa, w szczególności podczas klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków masowych