Przejdź do treści

Szkolenia pierwsza pomoc

Czy jest pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności, podejmowanych oraz wykonywanych w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w celu ich ochrony, udzielane przez świadków zdarzenia, do momentu, gdy możliwe będzie udzielenie pomocy medycznej przez specjalistów. Najważniejszym celem pierwszej pomocy jest podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego przez świadków zdarzenia.

Czy udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkowe?

Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Szkolenia pierwsza pomoc

Szkolenia prowadzimy zgodnie z obowiązującymi standardami, aby uczestnicy naszych szkoleń otrzymali aktualne informacje w tak ważnej dziedzinie, jak pierwsza pomoc.

Prowadzimy szkolenia w firmach, szkołach, jak również na wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych wydarzeniach. Każdy uczestnik po odbytym szkoleniu posiada wiedzę i umiejętności, które może wykorzystać w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Naukę skupiamy na praktyce, która prowadzona jest na wysokiej jakości sprzęcie szkoleniowym – fantomach QCPR, defibrylatorach szkoleniowych AED, rekwizytach do pozoracji ran. Ćwiczenia te mają na celu oswojenie uczestników szkolenia z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki miejsca, w którym jest ono prowadzone.  

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgodnie z art. 209(1) §  1. p. 1 lit. a, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Dojeżdżamy na szkolenia do klientów, ale również istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w naszej siedzibie położonej w cichym i malowniczym miejscu w Sławkowie, woj. śląskie.

Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@arborbhp.com

tel. 515 552 592

pierwsza pomoc