Przejdź do treści

Contact

First Aid Training

ARBOR BHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Niwa 70, 41-260 Sławków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000874393, NIP 6252476082, nr REGON 38775932800000, kapitał zakładowy 100000,00 zł. Nr księgi rejesterowej RPWDL 238050

NIP: 625-247-60-82

tel: 790-552-592

email: kontakt (at) arborbhp.com

Occupational Health and Safety Training

tel: 533-682-725

email: kontakt (at) arborbhp.com

Sanitary Transport

tel: 519-445-627

tel: 790-552-592

email: kontakt (at) arborbhp.com